บ้านพักเต็ม! ตั้งแต่เดือนธันวาคม2016-มกราคา2017

พิมพ์
PDF

อัพเดทข้อมูลวันที่ 1 ธันวาคม 2015...

ขอแจ้งมาให้ลูกค้าเก่าและใหม่ทราบโดยทั่วกันว่า บ้านพักของดอยชัวร์ญ่าวิวสวยถูกจองเต็มหมดทุกคืน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2016 ถึง วันที่ 26 มกราคม 2017 แต่ก็ยังมีเต้นทให้เช่าสำหรับครอบครัวที่สามารถนอนเต้นทได้ จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

...สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์หน้าเว็บ...