อัตราค่าบริการต่าง ๆ

1. ค่าบริการสถานที่  
-  ผู้ที่นำเต็นท์และเครื่องนอนมาเอง อัตรา คนละ  100  บาท/คืน เด็กต่ำกว่า 10 ปีไม่คิด

2. อัตราค่าเช่าเต้นท์เปล่า   
-  เต็นท์ขนาดเล็ก
  ขนาด 1.20 X 1.80 X 1.20 เมตร (กว้างxยาวxสูง)  นอน ได้  2  คน  ราคา  200  บาท/คืน

 

-  เต็นท์ขนาดกลาง  ขนาด 1.50 X 1.80 X 1.5 เมตร (กว้างxยาวxสูง) นอนได้  3  คน    ราคา 300  บาท/คืน (ไม่รวมค่ารายหัว) 


-  เต็นท์ ขนาดใหญ่  ขนาด 2.40 X 2.40 X 1.8 เมตร (กว้างxยาวxสูง) นอนได้  4  คน  ราคา  400  บาท/คืน


-  เต็นท์ ขนาดใหญ่พิเศษ  ขนาด 3 X 3 X 2.5 เมตร (กว้างxยาวxสูง) นอน 6-10 คน ราคา 700  บาท/คืน

(กรุณาวางบัตรทุกครั้ง)

3. อัตราค่าเช่าอุปกรณ์        
ผ้าห่มนวมผืนใหญ่  ผืนละ  50  บาท  

ผ้าห่มผืนเล็ก  ผืนละ  30  บาท             
ที่รองนอน  ผืนละ 50  บาท ใหม่/พิเศษ ผืนละ   80 บาท
- เสื่อ  ผืนละ  20  บาท/คืน
- หมอน  ใบละ  10  บาท /คืน  
(กรุณาวางบัตรทุกครั้ง หรือวางเงินมัดจำ )